Základná škola Jakubov

VŠETKOVEDKO PDF Tlačiť E-mail
V mesiaci december prebehla na našej škole súťaž Všetkovedko. Je to vedomostná súťaž pre žiakov druhého až piateho ročníka, ktorú má pod záštitou spoločnosť Talentída.
Čítať celý článok...
 
ZÚBKOVE PRAMENE PDF Tlačiť E-mail
Dvanáste februárové popoludnie bolo v našej škole  rušnejšie ako obyčajne. Konalo sa totiž školské kolo recitačnej súťaže Zúbkove pramene.
Čítať celý článok...
 
ĽUDOVÁ HUDBA A FOLKLÓR majú v slovenskej kultúre dlhú tradíciu PDF Tlačiť E-mail
Hudba je po stáročia neodmysliteľnou súčasťou života slovenského národa a ovplyvnila mnohé oblasti nášho života. Ľudové piesne, ktoré patria k našim najstarším umeleckým prejavom, odrážajú život jednoduchých ľudí so všetkými ich radosťami i starosťami. Práve slovenskej ľudovej hudbe a  nástrojom sa venoval zaujímavý výchovný koncert.
Čítať celý článok...
 
PODARILO SA... PDF Tlačiť E-mail

yes Nové projekty pre našu školu
          Úsilie zamerané na vypracovanie projektov pre našu školu prinieslo svoje ovocie.
Naša škola získala pre tento školský rok finančné prostriedky na ekoprojekt    
s názvom " Šetri, chráň a zveľaďuj", ktorý podporila Nadácia Orange
v grantovom programe Školy pre budúcnosť  2013/2014.
           V druhom  projekte sme získali finančné prostriedky na rozvoj zdravého životného štýlu
a športových aktivít našich detí
prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska
v grantovom programe ZP Dôvera.
           Viac o projektoch sa dozviete v záložke PROJEKTY na našej stánke (vľavo).

 
AKTUALIZÁCIA záložiek PDF Tlačiť E-mail
Pozrite si aktualizácie pre šk. rok 2013/14:
- ORGANIZÁCIA ŠKOLY
 
-  KONTAKTY

-  VÝCHOVNÝ PORADCA
- ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Čítať celý článok...
 
VIANOČNÁ BESIEDKA - foto PDF Tlačiť E-mail
Zaspomínajte si s nami na Vianočnú besiedku.
Čítať celý článok...
 
UČME SA ŽIŤ BEZ PREDSUDKOV - projekt PDF Tlačiť E-mail
V mesiaci december sa naša škola zapojila do projektu Bez bariér, ktorý na našej škole realizovala Slovenská
katolícka charita(SKCH) s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačnéhoprogramu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie našich žiakov 7.,8. a 9. ročníka o migrácií a odbúrať predsudky a
predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie voči migrantom.
Čítať celý článok...
 
ŠALIANSKY MAŤKO PDF Tlačiť E-mail
Aj tento rok sme jedno chladné decembrové popoludnie venovali školskému kolu recitačnej súťaže   Šaliansky Maťko. 
Súťaž je zameraná na prednes slovenských povestí a žiaci sú rozdelení do troch kategórií podľa ročníkov. 
Čítať celý článok...
 
PLAVECKÝ VÝCVIK PDF Tlačiť E-mail
Aj v školskom roku 2013/2014 sa žiaci prvého až tretieho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal v mesiaci november
na plavárni Malina v Malackách.
Čítať celý článok...
 
ANGLIČTINA V ŠKOLE - Heloween day PDF Tlačiť E-mail
" Najlepší prostriedok, ako spoznať sám seba, je pokúsiť sa porozumieť druhým." (André Gide)
Čítať celý článok...
 
POSEDENIE so starými rodičmi PDF Tlačiť E-mail
Motto: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások
a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Čítať celý článok...
 
HOSPODÁRSKY DVOR PDF Tlačiť E-mail
Slnečné októbrové počasie sme sa so žiakmi prvej a druhej triedy rozhodli využiť na návštevu hospodárskeho dvora.
Čítať celý článok...
 
Letný klubový tábor - 9.ROČNÍK PDF Tlačiť E-mail
V dňoch 8.až 12.júla 2013 sa uskutočnil  už v poradí 9. ročník denného letného tábora v ŠKD pri ZŠ Jakubov. Tohto tábora sa zúčastnilo 37 detí našej  Základnej školy z I. a II. stupňa. Činnosť tábora bola zameraná hlavne na športové aktivity detí , na prácu s PC a s internetom.
Čítať celý článok...
 
Škola v prírode Novoť 2013 PDF Tlačiť E-mail
V dňoch 10.6. – 15.6. 2013 sme sa zúčastnili Školy v prírode v Novoti v rekreačnom zariadení Agropenzión. Zúčastnilo sa 34 detí a 3 pedagogický dozor.
Zariadenie bolo vsadené v krásnej prírode Oravského regiónu v malebnej dedinke Novoť asi 30 km od Námestova.
Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň detí PDF Tlačiť E-mail
Odstávku elektrickej energie sme využili na oslavu MDD a návštevu Malaciek. Hneď ráno žiaci navštívili Centrum voľného času, kde bol pre nich pripravený program formou tvorivých dielní.
Čítať celý článok...
 
Apríl – mesiac bezpečnosti PDF Tlačiť E-mail
Hovorí sa, že apríl je mesiac bezpečnosti.  Máme pri tom na mysli najmä bezpečnosť v cestnej premávke, či už ako chodec, alebo ako cyklista.
Čítať celý článok...
 
Deň Zeme PDF Tlačiť E-mail
             Prezentácia projektu Naše lesy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Čítať celý článok...
 
BEH PRE ZDRAVIE PDF Tlačiť E-mail
Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt s názvom Deň narcisov. Po rokoch sa vypracoval na najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku.
Čítať celý článok...
 
DEŇ VODY PDF Tlačiť E-mail
Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."
Leonardo da Vinci
Dôležitosť vody pre nás život sme si pripomenuli v dnešný deň pri príležitosti dňa vody.
Svetový deň vody (ang. World Water Day) je určený na 22. marca už od roku 1993.
Čítať celý článok...
 
Stavanie snehuliakov PDF Tlačiť E-mail
V pekný zasnežený deň sa žiaci prvého stupňa pustili do stavania snehuliakov. Vonku husto snežilo, obrovské snehové gule preto vznikali veľmi rýchlo.
Čítať celý článok...
 
Kŕmenie vtáčikov PDF Tlačiť E-mail
Ako každý rok, tak aj túto zimu sa žiaci prvej a druhej triedy rozhodli nezabudnúť na našich priateľov vtáčikov.
Čítať celý článok...
 
Zápis žiakov do 1. triedy PDF Tlačiť E-mail
Zápis do prvej triedy majú za sebou aj deti z našej obce. Konal sa 16.1. 2013 v priestoroch prvej triedy.
Čítať celý článok...
 
Týždeň boja proti drogám PDF Tlačiť E-mail
Tretí novembrový týždeň je charakterizovaný ako Týždeň boja proti drogám. Preto sme sa i na našej škole, rovnako ako v minulom roku, v tieto dni venovali tomuto stále aktuálnemu problému našej spoločnosti.
Čítať celý článok...
 
Výstava The Human Body Exhibition PDF Tlačiť E-mail
Výstava The  Human Body Exhibition obišla celý svet a stretla sa s obrovským záujmom spoločnosti, preto sa i naša škola rozhodla výstavu, napriek rôznym kontroverzným názorom,  spolu so žiakmi navštíviť.
Čítať celý článok...
 
Návšteva Baletu Bratislava: Rómeo a Júlia PDF Tlačiť E-mail
Dňa 8.11. 2012 sme navštívili v Bratislave na Novej scéne baletné predstavenie Rómeo a Júlia so žiakmi 7.,8.,9. ročníka.
Čítať celý článok...
 
25.10. 2012 –zážitkové učenie - vystúpenie sokoliara PDF Tlačiť E-mail

      Pri zážitkovom učení sú deti spojené s realitou, najmä prostredníctvom osobnej skúsenosti, ale aj ukážok, príkladov a simulácie. Práve preto sme tento typ učenia vybrali  v rámci predmetov prírodoveda, biológia a enviromentálna výchova.
Čítať celý článok...
 
Október – mesiac úcty k starším PDF Tlačiť E-mail
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
Čítať celý článok...
 
Včelársky dom PDF Tlačiť E-mail
V rámci plnenia úloh školského vzdelávacieho programu navštívili žiaci 1. stupňa 10. októbra včelára pána Mravíka. Pozrite sa na exkurziu očami žiakov štvrtého ročníka.
Čítať celý článok...
 
Lyžiarsky výchovno vzdelávací kurz PDF Tlačiť E-mail
Miesto: Západné Tatry

Lyžiarske stredisko:  Oravice. Ubytovanie: Chata LUX ( www.bajolux.szm.com )

Ostatné info –pri stredisku je termálny park

Termín: 29.1-3.2. 2013
Cena za: ubytovanie, strava, doprava autobusom:  135€ + 40€ vleky


Vyplatiť lyžiarsky kurz môžete v hotovosti ihneď, alebo v 4 splátkach
Stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na  lyžiarsky kurz bude posledný decembrový týždeň v r. 2012

Lyžiarska výstroj –lyže, palice, lyžiarky- v prípade, že nemáte vlastnú : zabezpečujeme zapožičaním od ZŠ Štúrova MA za cenu: lyže, palice: 10€/ na celý lyžiarsky výcvik. Lyžiarky:7€/na celý lyžiarsky výcvik. Alebo si môžete výstroj zabezpečiť sami- požičovne na  internete v BA.
 
Jeseň na našej chodbe PDF Tlačiť E-mail
V tomto jesennom období sme sa rozhodli skrášliť si priestory našej chodby jesennou výzdobou.
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 Dopredu > Koniec >>

Stránka 16 z 17

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri