Základná škola Jakubov

KRÚŽKY - záujmové útvary v šk. roku 2022/2023 PDF Tlačiť E-mail

Krúžky  - školský rok  2022 / 2023
 alt Mediálny krúžok- tvorba šk.časopisu Áčko   je určený  žiakom 2. stupňa, ktorí majú chuť samostatne a tvorivo pracovať. Výsledkom ich práce sú dve čísla časopisu Áčko do roka, prípadne krátke videovstupy na elektronickú nástenku. Žiaci si  v krúžku rozvíjajú tvorivé, štylistické a čitateľské zručnosti. Učia sa efektívne pracovať s PC, internetom a textovým editorom (MS Word). Žiaci informácie aktívne získavajú, spracúvajú a pripravujú ich na publikáciu. Hlavným pilierom nášho časopisu sú literárne a výtv. práce žiakov.  V redakcii nám vyrastajú úspešní redaktori a spisovatelia, budúci moderátori a hovorcovia. Okrem kreatívcov sú medzi nami aj šikovní technickí pracovníci – tlačiari a viazači. Nezaobišli by sme sa ani bez manažérov,obchodných zástupcov a distribútorov, ktorí zabezpečujú, aby sa časopis dostal tam, kam má - k ostatným žiakom.
Krúžok vedie: Mgr. Barbora G
öblová - podľa potreby - pondelok 14:00
Na krúžok potrebuješ: nápady, fantáziu, tvorivosť a pero

altV krúžku programovania, Lego krúžok sa naučíme používať rôzne vývojové prostredie...
Krúžok vedie: Mgr. Róbert Szekula  - podľa potreby v poobedných hodinách
Na krúžok potrebuješ: zápisník, pero
 

 alt  Stolnotenisový krúžok  krúžkom pre žiakov 1.aj 2.stupňa. Na to, aby mohol fungovať, sa nám podarilo v rámci projektu, získať stoly a potreby na stolný tenis. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete. Deti sa na krúžku naučia zvládnuť správne držanie rakety, nácvik pohybu za stolom, žonglovanie s loptičkou s raketou a bez nej, nácvik podaní a ich príjem, ovládanie hry a pravidiel. Hra stolného tenisu posilňuje hlavne dolné končatiny a zvyšuje všeobecné i špecifické, pohybové, kondičné a koordinačné schopnosti žiakov.
Krúžok vedie: Ján Bilský
Na krúžok potrebuješ: športové oblečenie
Deň stolnotenisového krúžku: pondelok, utorok, štvrtok, piatok - podľa rozdelenia tried


  altKrúžok Tanečný -  pracuje na našej škole už niekoľko rokov. Je určený pre dievčatá 1.-4. triedy.  Tréning malých mažoretiek - tanečníčiek spočíva v nácviku tanečných a pochodových prvkov na moderné rytmické skladby. Nácvik zostavy rozvíja u dievčat rytmické a pohybové schopnosti  a sústredenie. Dievčatá pod vedením vedúcej krúžku nacvičujú choreografie po častiach s pomocou červenobielych trasielok,  ktoré sa odborne nazývajú pom-pony. Pravidelne s veľkým úspechom predvádzajú svoje choreografie na všetkých školských a  obecných akciách. Mažoretky odkazujú: veľmi sa tešíme na tréning i vystúpenie, lebo si môžeme zatancovať a vyšantiť sa.
Krúžok vedie: Tamara Žemberyová - streda 14:00
Na krúžok / na vystúpenie potrebuješ: biele tričko ,biele pančuchy a biele prezúvky.

alt Matematika T9 je vzdelávací krúžok pre žiakov 8. a 9.ročníka. Je zameraný na opakovanie a prehlbovanie učiva z matematiky a pripravuje žiakovna každoročné Testovanie 9. Žiaci na krúžku pracujú s testami rôznej náročnosti. Práca v krúžku nie je zameraná iba na  typické školské úlohy, ktoré overujú  len rozsah zapamätaných vedomosti. Zameriava sa aj na vyššie poznávacie schopnosti žiakov a  vo väčšej miere na čítanie s porozumeníma matematické myslenie.
Krúžok vedie: Mgr. Zuzana Vallová, PhD. - utorok 13:30
Na krúžok potrebuješ: písacie a rysovacie pomôcky, kalkulačku.

altSlovenčina T9 je vzdelávací krúžok pre žiakov 8. a 9.ročníka. Je zameraný na opakovanie a prehlbovanie učiva zo slovenského jazyka a pripravuje žiakov na každoročné Testovanie 9. Orientuje sa na overovanie čitateľských kompetencií –prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých a nesúvislých textov, schopnosť argumentovať. Pri práci sa teda žiaci zameriavajú na úlohy, pri riešení ktorých majú  preukázať schopnosť porozumieť, aplikovať a analyzovať  faktické, konceptuálne a procedurálne poznatky.
Krúžok vedie: Mgr.Erika Gajdošová - streda 13:30
Na krúžok potrebuješ: rôzne pomôcky a materiály podľa pokynov vedúcej krúžku.

altMladý záchranár - je krúžok zameraný na poznanie fungovania ľudského tela a vedieť podať prvú pomoc v rôznych situáciách, riešenie rôznych situácií spojených so záchranou ľudského života, ochrany zdravia a zdravého životného štýlu.
Krúžok vedie: RNDr. Slávka Szabóová - pondelok 13:45
Na krúžok potrebuješ: rôzne pomôcky a materiály podľa pokynov vedúcej krúžku

 altVýtvarný krúžok - zameraný na rozvíjanie estetického cítenia detí, vnímanie umeleckých diel z rôznych pohľadov. Žiaci si osvoja rôzne zručnosti a techniky, postupy pri netradičných výtvarných postupoch                                             a témach.
Krúžok vedie: Bc. Milda Lucbauer - piatok 13:45
Na krúžok potrebuješ: pomôcky na výtvarné techniky podľa pokynov vedúcej krúžku
altŠikovné ruky - pre prvý stupeň - krúžok zameraný na tvorivosť detí, estetické cítenie, tradície a využitie rôznych materiálov, z ktorých sa dajú vytvoriť pekné vecičky. Rozvíja kreativitu, zručnosti detí pri používaní rôznych nástrojov a materiálu. 
Krúžok vedie: Mgr. Monika Ambrová - utorok13.30
Na krúžok potrebuješ: rôzny materiál podľa pokynov vedúcej krúžkuPosledná úprava ( Piatok, 04 November 2022 20:34 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri