Základná škola Jakubov

Základné informácie o Rodičovskom združení o.z. pri Základnej škole Jakubov PDF Tlačiť E-mail

Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov (občianske združenie), zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrované v organizácii Slovenskej rady rodičovských združení. Rodičovské združenie vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

Činnosť OZ ZR:

  • dobrovoľná, nezisková práca v prospech Základnej školy v Jakubove
  • spolufinancovanie projektov realizovaných Základnou školou v Jakubove
  • financovanie školskej a mimoškolskej činnosti a podpora kapacity výchovnej a vzdelávacej činnosti ZŠ
  • získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom sponzorov a rôznymi činnosťami
  • organizovanie dobročinných akcií
  • organizovanie každoročného letného tábora zameraného na zvyšovanie počítačovej gramotnosti a športovej aktivity detí

Názov:                      SRRZ - RZ pri Základnej škole, Školská ulica 276/23, 900 63 Jakubov

Sídlo:                          Základná škola, Jakubov, Školská ulica 276/23,   900 63 Jakubov

Právna forma:         Občianske združenie/ nezisková organizácia

IČO:                        173196170055


č.účtu RZ- IBAN:   SK32 6500 0000 0000 2023 6985

Od septembra 2023 používajú všetci rodičia aj deti produkty zaplatené z príspevku do RZ:
-          IŽK, licencia pre všetkých žiakov a rodičov školy !
-          WC papier, mydlo a papierové obrúsky na toalety pre všetkých žiakov školy!
-          Športové náradie do telocvične- lopty, skokanský mostík, atletické potreby
-          Cestovné na autobus na celoškolskú turistiku- týždeň športu, septembrové exkurzie
-          ďalšie pomôcky na techniku, výtvarnú výchovu a prac.vyučovanie pre všetkých žiakov školy
-          nové lavice a stoličky do tried ( každý rok iné triedy, podľa opotrebovanosti lavíc a stoličiek)
-          registrácia do súťaží žiakov, poštovné náklady na súťaže žiakov, spoluúčasť na projektoch , ktorými škola získava ďalšie vybavenie pre žiakov

Príspevok 30,-€ na dieťa posielajte na  č.účtu: Rodičovského združenia o.z.:
IBAN: SK32 6500 0000 0000 2023 6985
                    Ďakujeme, Rodičovské združenie o.z. pri ZŠ Jakubov.
Posledná úprava ( Pondelok, 27 November 2023 19:18 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri