Základná škola Jakubov

DIVADIELKO v našej škole PDF Tlačiť E-mail
alt
O  ZLATEJ  RYBKE
Divadlo Clipperton je divadelným súborom s celoslovenským pôsobením. Banská Bystrica je však jeho domáca scéna. Ich cieľom  je  náš smiech a dobrá nálada.
Čítať celý článok...
 
UDIALO sa v ŠKD PDF Tlačiť E-mail
alt
ZIMA v ŠKD, SÚŤAŽ  v  TVORBE  ÚČESOV

V ŠKD sme vo februári privítali pani Zimu a súťažili sme v tvorbe fantastických účesov.
Čítať celý článok...
 
TURNAJ - pokračovanie PDF Tlačiť E-mail
alt
PING-PONG, VYBÍJANÁ - VÝSLEDKY
Čítať celý článok...
 
ZÁPIS do 1.ročníka PDF Tlačiť E-mail
alt
VEĽKÝ DEŇ PREDŠKOLÁKOV

Dňa 27.1. prebehol na našej škole zápis predškolákov na školský rok 2015/2016. Budúcich prvákov privítali pri zápise starší žiaci a žiačky preoblečení za  rozprávkové postavy, ktoré ich priviedli cez rozprávkovú bránu do prvej triedy.
Čítať celý článok...
 
VŠETKOVEDKO PDF Tlačiť E-mail
alt


 Všetkovedko je vedomostná súťaž, ktorá zahŕňa otázky zo všetkých predmetov, ktoré sa deti učia. Naši žiaci sa do tejto súťaže zapájajú pravidelne každý rok. 
Čítať celý článok...
 
TURNAJ PDF Tlačiť E-mail
alt STOLNOTENISOVÝ  NOVOROČNÝ  TURNAJ
V 1.polroku  sa nám zadarilo. Škola bola úspešná pri vypracovaní projektu cez Nadáciu detí Slovenska Za projektové financie sme do školy zakúpili ping-pongové rakety, loptičky a 2 ping-pongové stoly pre vonkajšie aj vnútorné použitie.
Čítať celý článok...
 
ROZLÚČKA s rokom 2014 PDF Tlačiť E-mail
alt

*VIANOČNÁ 
BESIEDKA
*

  ... a pod stromček ako darček fotografie z Vianočnej besiedky ...
Čítať celý článok...
 
DRUHÁCI súťažia PDF Tlačiť E-mail

alt2.A.  SÚŤAŽÍ s OSMIJANKOM
Žiaci 2.A triedy začali v priebehu decembra pracovať na súťaži Osmijanko. Je to literárna súťaž zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Žiaci budú do apríla stopovať Osmijanka a Osmidunča a popri tom čítať mnohé zaujímavé knihy, lúštiť rôzne záhady, riešiť úlohy, maľovať, tvoriť a vyrábať rôzne výrobky.
Čítať celý článok...
 
10.12. DEŇ ľudských práv PDF Tlačiť E-mail
alt ŠKOLA ĽUDSKÝCH PRÁV v ZŠ JAKUBOV
Základná škola Jakubov sa v spolupráci s OZ Protect work zapojila do projektu Škola ľudských práv realizovaného s finančnou podporou MZVaEZ SR a tým priamo prispela k rozvoju povedomia o ľudských právach medzi deťmi. Cieľom projektu bolo spojiť svet detí so svetom práv a priniesť interaktívnu formu vzdelávania o ľudských právach do škôl.
Čítať celý článok...
 
6.december PDF Tlačiť E-mail
altMIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ?  Trošku histórie...

Mikuláš ako biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády rímskeho cisára Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených, ktorých vykúpil vďaka svojmu bohatstvu.
Čítať celý článok...
 
RECITAČNÁ SÚŤAŽ - 3.12. 2014 PDF Tlačiť E-mail
altŠALIANSKY MAŤKO - SÚŤAŽ V PREDNESE SLOVENSKÝCH POVESTÍ
Dňa 3.12.2014 sa v našej škole konala literárna súťaž Šaliansky Maťko.
Súťaž je zameraná na prednes slovenských povestí. Keďže texty sú pomerne náročné,  žiakov stojí mnoho síl  a času  zodpovedne sa na túto akciu pripraviť. Ďakujeme teda všetkým, ktorí sa nezľakli tejto výzvy a predviedli svoje recitátorské umenie.
Čítať celý článok...
 
VIANOČNÉ TRHY PDF Tlačiť E-mail
alt
AKO sme pripravovali výrobky na  Jakubovské vianočné trhy 30.11. 2014
Tradične sme  pripravili za symbolické ceny živé vianočné ministromčeky v črepníkoch, vianočné svietniky ako aj nové výrobky - vianočné drobnosti a darčeky- záložky do kníh, bazár kníh.
Všetky výrobky, ktoré sme ponúkali, vyrábajú naši žiaci samostatne alebo s pomocou svojich pedagógov a pedagogických asistentov.
Čítať celý článok...
 
ČO NOVÉHO v novembri PDF Tlačiť E-mail
altPROJEKT-WORKSHOPY-FLORBAL

1.Druhostupniari pracovali na malom školskom projekte Drogy NIE. Tvorili plagát s názvom  "10 Reasons To Say No To Drugs "...
Čítať celý článok...
 
ŠKD SLNIEČKO - ako sa máme v októbri PDF Tlačiť E-mail
alt SKVELÉ  JESENNÉ  POPOLUDNIE

Počasie je stále krásne a láka ku krátkym výletom do prírody. My, družinári v školskom klube SLNIEČKO sme spojili príjemné s užitočným a vybrali sme sa na hospodársky dvor p. Krčmu v Jakubove.

Čítať celý článok...
 
PROJEKT - k medzinárodnému mesiacu šk. knižníc PDF Tlačiť E-mail
       ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
 V októbri sme sa so žiakmi 1. a 2 stupňa zapojili do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy, ktorého cieľom je nadviazať priateľské kontakty s inou školou.
Čítať celý článok...
 
TRADIČNÉ stretnutie generácií PDF Tlačiť E-mail
  STRETNUTIE STARŠÍCH S MLADŠÍMI.
  Tradične už tretí rok je naša škola otvorená pre starých rodičov našich žiakov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
Čítať celý článok...
 
PRE RODIČOV- projekt Family Net- RODINNÝ PAS PDF Tlačiť E-mail
altRodinný pas –je  bezplatná karta zliav na podporu rodín s deťmi do 18 rokov! POZRI STRÁNKU:  www.rodinne-pasy.sk
Čítať celý článok...
 
JESENNÉ ÚČELOVÉ CVIČENIE -Ochrana života a zdravia. PDF Tlačiť E-mail
Učivo Ochrana života a zdravia na našej škole realizujeme prostredníctvom tzv. účelových cvičení na 2.stupni (v októbri a júni) a didaktických hier na 1.stupni (v júni). V teoretickej i praktickej časti účelového cvičenia žiaci poznávajú opatrenia a činnosti pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí- požiaroch, dopravných nehodách, povodniach...
Čítať celý článok...
 
ALTÁNOK - nová učebňa aj miesto oddychu PDF Tlačiť E-mail
Spojením finančných prostriedkov z projektu Nadácie Orange a Centra pre filantropiu, školských prostriedkov a prostriedkov Obce Jakubov sme zrealizovali záverečnú fázu úpravy zadného školského dvora postavením altánku pre zážitkové učenie, oddych detí cez veľké prestávky aj pre oddych a zábavu detí z ŠKD.
Čítať celý článok...
 
SMART WALL PAINT tabule na našej škole PDF Tlačiť E-mail
Počas letných prázdnin sa naša škola opäť zmodernizovala. Pridala sa k trom školám na Slovensku, ktoré ako prvé umiestnili do svojich tried kreatívne tabule Smart Wall Paint.
Čítať celý článok...
 
EXKURZIA - Nitra PDF Tlačiť E-mail
Po stopách dejín
Dňa 30. 9. 2014 sme sa učili netradične. Absolvovali sme totiž exkurziu do Nitry - najstaršieho mesta na Slovensku.
Ráno o 7:45 sme nastúpili do autobusu a o necelé dve hodinky sme už vystupovali do krásneho slnečného dňa na nitrianskom Župnom námestí. Tam  sme sa stretli s našou  sprievodkyňou, ktorá nás s úsmevom vzala na pútavú cestu za poznaním našich najstarších dejín.
Čítať celý článok...
 
LETNÝ KLUBOVÝ TÁBOR - 10.ročník 2014 PDF Tlačiť E-mail
V dňoch  7. až 11. júla 2014 sa uskutočnil v poradí už 1O. jubilejný ročník denného tábora v priestoroch ŠKD  pri ZŠ Jakubov. Tohto tábora sa zúčastnilo 40 detí našej ZŠ. Tento tábor je službou školy pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti počas letných prázdnin a vhodné využitie voľného času stráveného v spoločnosti svojich spolužiakov.
Čítať celý článok...
 
NA STRÁNKE pracujeme PDF Tlačiť E-mail
Ako ste si už určite všimli v hlavnom menu, niektoré záložky na našej stránke sa zmenili. Keďže sme ukončili šk. rok 2013/14,  záložky musia dostať nový obsah týkajúci sa šk. roku 2014 / 2015. Bez zmeny bude naďalej fungovať hlavný panel našej stránky, teda naďalej budú pribúdať aktuálne články a fotografie.
Ďakujeme za pochopenie. Prajeme príjemné prázdniny.
 
ZÁVER školského roka 2013 / 2014 PDF Tlačiť E-mail
Prázdniny. S myšlienkou na tento vytúžený čas sme sa všetci zišli pred školou  v posledný deň školského roku, ktorý ukončila svojim príhovorom pani riaditeľka.
Čítať celý článok...
 
ROZLÚČKA s deviatakmi PDF Tlačiť E-mail
25. 6. 2014 sme sa na rozlúčkovej slávnosti rozlúčili s našimi deviatakmi. Za sebou nechali základnú školu a vykročili smerom k vlastnej zodpovednosti.
Čítať celý článok...
 
FOTOSÚŤAŽ - Jakubov:životné prostredie,príroda a živočíchy PDF Tlačiť E-mail
V mesiaci máj sme na našej škole vyhlásili fotografickú súťaž  žiackych amatérskych fotografií na tému JAKUBOV:  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – PRÍRODA  A ŽIVOČÍCHY. O vyhodnotenie žiackych amatérskych fotografií sme požiadali slovenského dokumentárneho fotografa a výhercu Slovak Press Photo  Andreja Lojana a teoretičku umenia a PR manažérku  n.o. Lepší svet Ivanu Pástorovú, ktorí láskavo súhlasili s rolou poroty.
Čítať celý článok...
 
ŠPORTOVÝ DEŇ - zábava aj pohyb PDF Tlačiť E-mail
Všade okolo nás to dýcha športom. Nedávne OH v Soči, MS v ľadovom hokeji v Bielorusku a práve prebiehajúce MS vo futbale v Brazílii, či Tour de Swiss. Preto sme sa rozhodli usporiadať športový deň aj na našej škole.
Čítať celý článok...
 
LITERÁRNA SÚŤAŽ : Môj najkrajší zážitok v prírode PDF Tlačiť E-mail
Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave vyhlasuje každoročne literárnu súťaž na tému Môj najkrajší zážitok v prírode. Naša škola sa do tejto aktivity tradične zapája, takže ani tento rok nebol výnimkou. Do súťaže sme zaslali niekoľko zaujímavých  prác. Šťastie sa usmialo na Dominiku Hudecovú zo 7. triedy, ktorá svojou prácou Beckov zaujala porotu a získala diplom a peknú knižku. Z Dominikinho úspechu sa veľmi tešíme, pretože aj malé úspechy nás posúvajú vpred a motivujú k ďalšej práci. Súťažnú ukážku si môžete prečítať nižšie.
Čítať celý článok...
 
ŠKOLA V PRÍRODE Liptov 2014 PDF Tlačiť E-mail
V dňoch 9.6. – 13.6. 2014 sme sa zúčastnili Školy v prírode v Bobrovci v rekreačnom zariadení penzión Jurika. Zúčastnilo sa 40 detí, 3krát pedagogický dozor a zdravotník, ktorý bol zabezpečený od CK Ceres.Zariadenie bolo vsadené v krásnej prírode Liptovského regiónu v malebnej dedinke Bobrovec asi 6 km od Liptovského Mikuláša.
Čítať celý článok...
 
DEŇ DETÍ s rozprávkovými deviatakmi PDF Tlačiť E-mail
Mesiac jún tradične začíname oslavou Dňa detí. Tento rok ho pre nás pripravili deviataci, ktorí boli prezlečení za rozprávkové, historické ale aj strašidelné bytosti...
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 Dopredu > Koniec >>

Stránka 14 z 16

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri