Základná škola Jakubov

Verejné obstarávanie PDF Tlačiť E-mail
Profil verejného obstarávateľa
 
Základná škola, Jakubov 276, 900 63 Jakubov  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO).
V zmysle § 22 zákona o VO zriaďuje Základná škola,  Jakubov 276, 900 63 Jakubov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j.,
-          predbežné oznámenia, výzvy na
-          predkladanie ponúk,
-          informácie o plánovaných nákupoch,
-          informácie o uzavretých zmluvách,
-          informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
-          ďalšie všeobecné informácie
 
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje riaditeľka školy a  vedúca školskej jedálne v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a   vyhodnocovaní  zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostaní vedúci zamestnanci školy, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií pre VO.
 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
 
Verejný obstarávateľ: Základná škola Jakubov
Sídlo:
Školská ulica 276/23, 900 63 Jakubov
IČO: 31810250
DIČ: 2021636683
Štatutárny zástupca: Mgr. Renáta Chmelová, riaditeľka školy
tel.: 0910621779
e mail:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
V uvedenom profile škola zverejňuje informácie v zmysle § 9 ods.9 zákona o VO.
 
Posledná úprava ( Streda, 14 December 2022 16:51 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri