Základná škola Jakubov

Zápis žiakov do 1. triedy PDF Tlačiť E-mail
Zápis do prvej triedy majú za sebou aj deti z našej obce. Konal sa 16.1. 2013 v priestoroch prvej triedy.
Čítať celý článok...
 
Týždeň boja proti drogám PDF Tlačiť E-mail
Tretí novembrový týždeň je charakterizovaný ako Týždeň boja proti drogám. Preto sme sa i na našej škole, rovnako ako v minulom roku, v tieto dni venovali tomuto stále aktuálnemu problému našej spoločnosti.
Čítať celý článok...
 
Výstava The Human Body Exhibition PDF Tlačiť E-mail
Výstava The  Human Body Exhibition obišla celý svet a stretla sa s obrovským záujmom spoločnosti, preto sa i naša škola rozhodla výstavu, napriek rôznym kontroverzným názorom,  spolu so žiakmi navštíviť.
Čítať celý článok...
 
Návšteva Baletu Bratislava: Rómeo a Júlia PDF Tlačiť E-mail
Dňa 8.11. 2012 sme navštívili v Bratislave na Novej scéne baletné predstavenie Rómeo a Júlia so žiakmi 7.,8.,9. ročníka.
Čítať celý článok...
 
25.10. 2012 –zážitkové učenie - vystúpenie sokoliara PDF Tlačiť E-mail

      Pri zážitkovom učení sú deti spojené s realitou, najmä prostredníctvom osobnej skúsenosti, ale aj ukážok, príkladov a simulácie. Práve preto sme tento typ učenia vybrali  v rámci predmetov prírodoveda, biológia a enviromentálna výchova.
Čítať celý článok...
 
Október – mesiac úcty k starším PDF Tlačiť E-mail
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
Čítať celý článok...
 
Včelársky dom PDF Tlačiť E-mail
V rámci plnenia úloh školského vzdelávacieho programu navštívili žiaci 1. stupňa 10. októbra včelára pána Mravíka. Pozrite sa na exkurziu očami žiakov štvrtého ročníka.
Čítať celý článok...
 
Lyžiarsky výchovno vzdelávací kurz PDF Tlačiť E-mail
Miesto: Západné Tatry

Lyžiarske stredisko:  Oravice. Ubytovanie: Chata LUX ( www.bajolux.szm.com )

Ostatné info –pri stredisku je termálny park

Termín: 29.1-3.2. 2013
Cena za: ubytovanie, strava, doprava autobusom:  135€ + 40€ vleky


Vyplatiť lyžiarsky kurz môžete v hotovosti ihneď, alebo v 4 splátkach
Stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na  lyžiarsky kurz bude posledný decembrový týždeň v r. 2012

Lyžiarska výstroj –lyže, palice, lyžiarky- v prípade, že nemáte vlastnú : zabezpečujeme zapožičaním od ZŠ Štúrova MA za cenu: lyže, palice: 10€/ na celý lyžiarsky výcvik. Lyžiarky:7€/na celý lyžiarsky výcvik. Alebo si môžete výstroj zabezpečiť sami- požičovne na  internete v BA.
 
Jeseň na našej chodbe PDF Tlačiť E-mail
V tomto jesennom období sme sa rozhodli skrášliť si priestory našej chodby jesennou výzdobou.
Čítať celý článok...
 
Plavecký výcvik PDF Tlačiť E-mail
Aj v školskom roku 2012/2013 sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Plavecký výcvik sa tento rok konal už v mesiaci september.
Čítať celý článok...
 
Školský vzdelávací program PDF Tlačiť E-mail
V školskom roku 2012/2013 je školský vzdelávací program obohatený o  tieto nové a zaujímavé predmety:
Čítať celý článok...
 
KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ PDF Tlačiť E-mail
V šk. roku 2012/2013 na našej škole budu pracovať tieto krúžka:
• Vybijána I. stupeň
• Šikovné ruky
• Mažoretky
• Vybijána II. stupeň
• Výtvarný
• Mediálny
• Florbal starší žiaci
• Hra na gitaru
• Kondičné cvičenia pre dievčatá

 
8.ročník Letného klubového tábora v Jakubove PDF Tlačiť E-mail

V dňoch 8.júla až 13.júla 2012 v čase od 9.00 hod. do 16. hod sa uskutočnil už v poradí 8.ročník denného letného tábora pri ŠKD v Jakubove , na ktorom sa zúčastnilo 25 detí ZŠ Jakubov.
Čítať celý článok...
 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA PDF Tlačiť E-mail
Riaditeľstvo Základnej školy v Jakubove oznamuje rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 3. 9. 2012 o 8:00 hodine v budove školy. Žiaci si so sebou prinesú prezuvky a písacie potreby.
 
Škola v prírode Rajecké Teplice PDF Tlačiť E-mail
Zariadenie bolo vsadené v krásnej prírode Rajeckej doliny na okraji kúpeľného mesta Rajecké teplice.
Čítať celý článok...
 
Rada školy PDF Tlačiť E-mail
Zástupcovia Rady školy - Základnej školy, Jakubov 

Zvolení zástupcovia rodičov:  Bobáková Miroslava,
Kamenistá Linda, Sofková Miroslava, Mgr. Ort-Mertlová Klára,
Zvolený zástupca pedagogických zamestnancov: RNDr. Szabóová Slávka, Mgr. Ambrová Monika
Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov: Huňarová Jana
Delegovaný člen za zriaďovateľa:
Delegovaný člen obecného zastupiteľstva:


Predsedníčka Rady školy:Zápisnica
Riaditeľky školy a volebnej komisie
o výsledku volieb

do Rady školy pri ZŠ, Jakubov, Školská ulica 276/23, 900 63 Jakubov
I.

Pri voľbách do Rady školy za zástupcov rodičov, pedagogických a prevádzkových zamestnancov konaných dňa 04.04.2024
 
   
  v obci a základnej škole) Jakubov, Základnej škole, Jakubov, Školská ulica  
   
volebný obvod tvorili volebné okrsky č. 1, v budove školy-hlavné átrium
         
II.
Vo volebnom obvode sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných okrskov
1    
       
Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania 1      
       
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 169 rodičov, 21 PZ a OZ, 8 prevádzkových zamestnancov    
       
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 126 rodičov, 20 PZ a OZ,  6 prevádzkových zamestnancov    
       
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 126 rodičov, 20 PZ a OZ, 6 prevádzkových zamestnancov    
       
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do Rady školy: za zástupcov rodičov 126 za rodičov, 20 za PZ a OZ, 6 za prevádzkových zamestnancov      
       
Počet zástupcov, ktorý sa mal zvoliť:  4 za rodičov, 2 za PZ, 1 za prevádz. zamestnancov      
       
Počet zvolených zástupcovrodičov 4, PZ 2, prevádz.zamestnancov1      
       
       

III.
Kandidáti, ktorí boli zvolení, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por. číslo
Meno a priezvisko kandidáta Za zástupcov Počet
platných
hlasov3)
1 Miroslava Bobáková rodičov 92
2 Linda Kamenistá rodičov 84
3 Miroslava Sofková rodičov 83
4 Klára Ort-Mertlová rodičov 72
1 Monika Ambrová Pedagogických zamestnancov 21
2 Slávka Szabóová Pedagogických zamestnancov 17
1 Jana Huňarová Prevádzkových zamestnancov 6
 
 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 Dopredu > Koniec >>

Stránka 17 z 17

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri