Základná škola Jakubov

Rodičovské združenia,porady a účelové cvičenia PDF Tlačiť E-mail

TERMÍNY RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ (ZR), KLASIFIKAČNÝCH, HODNOTIACICH PORÁD A ÚČELOVÝCH CVIČENÍ pre šk.rok 2023 / 2024

Na základe súhlasu vedenia Združenia rodičov pri ZŠ Jakubov, Rady školy a riaditeľstva ZŠ Jakubov budú rodičovské triedne schôdzky rozdelené na:

HLAVNÉ triedne rodičovské schôdzky
INDIVIDUÁLNE
triedne rodičovské schôdzky

Účasť na HLAVNEJ  triednej rodičovskej schôdzke je povinná pre všetkých zákonných zástupcov(ZZ) žiakov.

INDIVIDUÁLNEJ
triednej rodičovskej schôdzke sa ZZ zúčastní LEN v prípade, že BUDE POZVANÝ od triedneho učiteľa(TU),
alebo sa ZZ sám rozhodne, že potrebuje komunikovať s TU alebo iným učiteľom svojho dieťaťa aj bez pozvania TU
              *TERMÍNY RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ 
MESIAC hlavné/ individuálne RZ TERMÍN
SEPTEMBER HLAVNÉ 18.9.
DECEMBER INDIVIDUÁLNE 27.11.
APRÍL HLAVNÉ 16.4
MÁJ INDIVIDUÁLNE 20.5
:ZAČIATOK ZR
   Presný začiatok rodičovských združení je oznamovaný
   rodičom niekoľko dní vopred
    a) písomne prostredníctvom žiakovej 
        žiackej knižky
    b) prostredníctvom internetovej
        stránky školy
   ZR sa spravidla koná v čase:
      1.stupeň-(ročníky 1.-4.)primárny stupeň-
                      od 16.00 hodiny
      2.stupeň-(ročníky 5.-9.)nižší sekundárny stupeň-
                      od 16.30 hodiny


 V prípade neúčasti na ZR majú zákonní zástupcovia možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie  telefonicky-tel. a e-mailové kontakty nájdete v hlavnom menu: KONTAKTY.

TERMÍNY KLASIFIKAČNÝCH A HODNOTIACICH PORÁD*
MESIAC TERMÍNY PORADA
SEPTEMBER  26.08. úvodná
NOVEMBER  14.11. hodnotiaca (štvrťročná)
JANUÁR  23. 01. klasifikačná (polročná)
APRÍL  16.04. hodnotiaca (trištvrteročná)
JÚN  24.06. klasifikačná (koncoročná)


Termíny účelových cvičení a didaktických hier *

názov
termín teoretická/praktická časť ročník
jesenné účelové cvičenie 6.9. teoretická časť 5.-9.
jesenné účelové cvičenie 7.9. praktická časť 5.-9.
letné účelové cvičenie 25.6. teoretická časť 5.-9.
letné účelové cvičenie 26.6. praktická časť 5.-9.
letné didaktické hry 25.6. teoretická časť 1.-4.
letné didaktické hry 26.6. praktická časť 1.-4.
*Základná škola si vyhradzuje právo na zmeny uvedených termínov. Zmeny budú v dostatočnom predstihu oznámené zákonným zástupcom.
Posledná úprava ( Streda, 08 November 2023 13:51 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri