Základná škola Jakubov

Otvorenie školského roka 2023 / 2024 PDF Tlačiť E-mail
altOznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka  2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023.
Organizácia dňa:
8:00 hod. žiaci 1.-9. roč.sa stretávajú v areáli školy pred hlavným vstupom do školy, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični
        Prváčikovia prichádzajú spolu s rodičmi, žiaci musia mať prezúvky s bielou podrážkou, môžu si priniesť školské aktovky a nápoj (pitný režim)
        Žiaci 2.-9. ročníka musia mať prezúvky, prinesú si písacie potreby a pitný režim podľa potreby.
8:30 hod.   žiaci spolu s triednymi učiteľmi/učiteľkami sa presunú do tried.
        Rodičia prvákov vstupujú s nimi  do budovy školy, do 1.A triedy
8:40 hod.  v triedach - oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP školy a zákonní zástupcovia prvákov dostanú prístup do internetovej žiackej knižky (IŽK). V tomto čase sa budú postupne žiaci niektorých minuloročných tried fotografovať. Záverečné foto niektorých tried sa nemohlo realizovať z dôvodu vysokej absencie žiakov na konci šk.roka 22/23. Fotografovať sa budú len minuloročné triedy (šk.rok 2022/23): 1A,1B,2A,3A,4A,5A,7A.

Školská jedáleň  (ŠJ)  bude v prevádzke od 05.09.2023.

Školský klub detí (ŠKD)a Prípravný ranný školský klub detí (PRŠKD) bude v prevádzke od 05.09.2023. 
Deti môžu využívať službu ŠKD a PRŠKD až  po odovzdaní podpísaného informovaného súhlasu zákonnými zástupcami, ktorý dostanú žiaci v škole dňa 04.09. 2023

Posledná úprava ( Štvrtok, 24 August 2023 14:58 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri