Základná škola Jakubov

WORKSHOP cez Slovenské národné stredisko pre ľudské práva PDF Tlačiť E-mail
altWorkshop o kyberšikane na internete - sociálnych sieťach, pod vedením lektora z Mgr. Michala Horvátha zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v BA, sme zrealizovali pre žiakov 5.- 9.ročníka.
SNSPLP je nezávislou inštitúciou s dvoma mandátmi: národnej inštitúcie pre ľudské práva (NHRI) a národného antidiskriminačného orgánu (equality body). Čo to znamená?
Mandát NHRI (v súčasnosti status B): národné inštitúcie pre ľudské práva sú nezávislými inštitúciami zriadené na základe dohody medzi OSN a vládami suverénnych štátov, ktorých úlohou je monitorovať a skúmať dodržiavanie ľudských práv, poukazovať na ich porušovanie a šíriť povedomie o úlohe ľudských práv v demokratickej spoločnosti. Rozsah tohto mandátu je upravený zákonom.
Jednou z  hlavných úloh je zabezpečiť, aby sa naše medzinárodné ľudskoprávne záväzky vhodným spôsobom odzrkadlili aj v Slovenskom právnom poriadku. V tejto súvislosti každoročne vydávame Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovného zaobchádzania.
Mandát Národného antidiskriminačného orgánu (Equality body): národné antidiskriminačné orgány sú nezávislé organizácie, ktorých hlavnou úlohou je ochrana práv obetí diskriminácie. Tento mandát získalo Slovenské národné strediskoé pre ľudské práva v roku 2004 na základe Zákona o rovnakom zaobchádzaní. Odvtedy monitoruje dodržiavanie antidiskriminačnej legislatívy, zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie, zastupuje ich v antidiskriminačných sporoch, vydáva odborné stanoviská o tom, čo diskriminácia je a čo nie, vzdeláva´ a zvyšuje spoločenské povedomie o negatívnych dôsledkoch nerovného zaobchádzania.
viac na: https://www.snslp.sk/o-nas/o-snslp/
Posledná úprava ( Piatok, 11 November 2022 18:26 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri