Základná škola Jakubov

7.3. 2022 zmeny podľa nového covid semaforu PDF Tlačiť E-mail
altZmeny v prevádzke školy počas vyučovania a v ŠKD od 7.3.2022
-        Žiaci a zamestnanci školy nenosia rúško alebo respirátor v triedach
-        Žiaci a zamestnanci školy nosia rúško alebo respirátor vo všetkých spoločných priestoroch- PC učebňa, odborné učebne, chodby, ŠJ
-        Žiaci a zamestnanci školy nosia rúško aj v triede vtedy, keď boli v kontakte s pozitívnym na ochorenie covid
-        Dezinfekcia rúk– ostáva stále bez zmien -podľa prevádzkového poriadku
-        Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19, ale musia mať nasledujúcich 10 kalendárnych dní prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor) aj vo svojej triede.
 
Príznaky ochorenia COVID-19
najčastejšie/ horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos/ bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka /zriedkavé: vyrážka, zápal očných spojiviek, zimnica vracanie
 
Izolácia
Čo je izolácia?
Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19.
Trvanie:
5 dní pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od
- dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo
- objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.
Koniec izolácie:
určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.
Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2.
Karanténa
Čo je karanténa?
Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov.
Trvanie:
5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov.
Koniec karantény:
a) pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch, b) v prípade príznakov je potrebné kontaktovať lekára.
Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení karantény. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:
1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
2. kompletne očkovaná alebo
3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
4. žiakom alebo zamestnancom školy, pokiaľ k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy a neprejavuje klinické príznaky ochorenia COVID-19.
Tieto osoby sú povinnémať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
 
Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka –v elektronickej podobe
Posledná úprava ( Streda, 20 Júl 2022 17:30 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri