Základná škola Jakubov

Spolu múdrejší 2 PDF Tlačiť E-mail
altBoli sme úspešní vo výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/domov/  na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021.
alt
altalt

Program Spolu múdrejší 2 je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR financovaný Európskou úniou NextGenerationEU
Program Spolu múdrejší 2 je určený na podporu základných škôl:
  • Školy budú budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

Čiastkový cieľ výzvy:
  • je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov.
Hlavný cieľ reformy:   je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

Doučovanie v mimoškolských hodinách v našej škole je zamerané na predmety z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí  slovenský jazyk a komunikácia, matematika a informatika.

Viac nájdete na: https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-2-vyhodnotenie/ 
Posledná úprava ( Utorok, 30 November 2021 11:20 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri