Základná škola Jakubov

Základné informácie o Rodičovskom združení o.z. pri Základnej škole Jakubov PDF Tlačiť E-mail

Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov (občianske združenie), zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrované v organizácii Slovenskej rady rodičovských združení. Rodičovské združenie vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

Činnosť OZ ZR:

  • dobrovoľná, nezisková práca v prospech Základnej školy v Jakubove
  • spolufinancovanie projektov realizovaných Základnou školou v Jakubove
  • financovanie školskej a mimoškolskej činnosti a podpora kapacity výchovnej a vzdelávacej činnosti ZŠ
  • získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom sponzorov a rôznymi činnosťami
  • organizovanie dobročinných akcií
  • organizovanie každoročného letného tábora zameraného na zvyšovanie počítačovej gramotnosti a športovej aktivity detí
Názov:                      SRRZ - RZ pri Základnej škole, 276, 900 63 Jakubov

Sídlo:                          Základná škola, Jakubov  276,   900 63 Jakubov

Právna forma:         Občianske združenie/ nezisková organizácia

IČO:                        17319617 055


č.účtu RZ- IBAN:   SK32 6500 0000 0000 2023 6985


Posledná úprava ( Piatok, 08 Október 2021 14:57 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri