Základná škola Jakubov

2022 / 2023 - nové a prebiehajúce projekty PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky: xxx ekologický, environmentálny projekt, xxx IKT alebo technický projekt,  xxx šport podporujúci projekt

alt

 

altProjektMicro:biťácka technika

Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis a Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis
Ciele projektu:

1. Zvýšenie úrovne konštrukčných zručností žiakov
2. Zvýšenie úrovne programátoeských a algoritmických zručností žiakov
3. Zvýšenie úrovne medzipredmetových vzťahov INF, FYZ, a TECH v 8. a 9. roč.

Začiatok projektu: august 2022                Koniec projektu: november 2022
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie sád Electrow Basic Kit for BBC Micro:bit, Crowtail Starter Kit for Micro:bitaltProjekt – Gretina záhrada

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR
Cieľ projektu: zvýšiť u žiakov úroveň praktických zručností a návykov, ktoré sú nevyhnutné na ochranu klímy a dosiahnutie environmentálnej udržateľnosti. Žiaci postavia záhradnú udržateľnú učebňu z vyvýšených záhonov, naučia sa plánovať, organizovať, experimentovať s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami, realizovať vlastné nápady a technické postupy, pracovať individuálne aj v skupine a zodpovedne pristupovať k dosiahnutiu výsledku.
Projekt podporili finančnou spoluúčasťou 70 €: Rodičovské združenie o.z. pri ZŠ Jakubov a Obec Jakubov, zriaďovateľ školy.
Začiatok projektu: jún 2021  Koniec projektu:  prebieha /dlhodobá udržateľnosť projektu

Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok na pracovné vyučovanie a techniku, úžitkové kontajnery na zachytávanie dažďovej vody, hliny do vyvýšených záhonov a semená a sadenice zeleniny a ovocia.

Posledná úprava ( Pondelok, 25 Júl 2022 17:09 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri