Základná škola Jakubov

Rozvrhy PDF Tlačiť E-mail
2021 / 2022

1.A

Dni       HODINA    
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Matematika Anglický jazyk  Výtvarná výchova B skupina  
Pondelok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Anglický jazyk  Výtvarná výchova A skupina  
Utorok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Matematika Slovenský jazyk a literatúra Náboženská výchova  
Streda  
  Etická výchova
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Matematika Výtvarná výchova A skupina    
Štvrtok
 
 
  Hudobná výchova Slovenský jazyk a literatúra Prvouka Matematika Výtvarná výchova B skupina  
Piatok
 
 

2.A

Dni       HODINA      
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova Hudobná výchova Etická výchova  
Pondelok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk B Matematika Prvouka    
Utorok
  Čítanie s porozumenímA
 
  Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A Telesná a športová výchova Výtvarná výchova A      
Streda
  Výtvarná výchova B
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Matematika Anglický jazyk A Výtvarná výchova B    
Štvrtok
  Čítanie s porozumením B
 
  Slovenský jazyk a literatúra Prvouka Anglický jazyk B Matematika Náboženská  výchova    
Piatok
  Výtvarná výchova A
 

3.A

Dni       HODINA      
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Matematika Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk  Pracovné vyučovanie A Etická výchova  
 
Pondelok
 
  Hudobná výchova Telesná a športová výchova Matematika Prírodoveda Pracovné vyučovanie B Náboženská výchova  
Utorok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Matematika Prírodoveda Anglický jazyk       
Streda
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Slovenský jazyk a literatúra Čítanie s porozumením Vlastiveda Výtvarná výchova  
Štvrtok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk  Informatika Matematika Slovenský jazyk a literatúra    
Piatok
 
 

4.A

Dni       HODINA      
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Anglický jazyk A Anglický jazyk B Matematika Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Etická výchova  
Pondelok
  Informatika B Informatika A
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova Vlastiveda Pracovné vyučovanie B  
Utorok
 
 
  Anglický jazyk A Matematika Anglický jazyk B Slovenský jazyk a literatúra Pracovné vyučovanie A    
Streda
  Výtvarná výchova B  Výtvarná výchova A 
 
  Telesná a športová výchova Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova Prírodoveda Slovenský jazyk a literatúra Náboženská výchova  
Štvrtok
 
 
  Prírodoveda Anglický jazyk A Anglický jazyk B Matematika Vlastiveda    
Piatok
  Čítanie s porozumením B Čítanie s porozumením A
 

5.A

Dni         HODINA      
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A Biológia Matematika Anglický jazyk B Telesná a športová výchova D  
Pondelok
  Technika B Kreatívne písanie A
 
    Matematika Matematika Slovenský jazyk a literatúra Environmentálna výchova Náboženská výchova Telesná a športová výchova CH  
Utorok
 
 
    Hudobná výchova Biológia Dejepis Matematika Slovenský jazyk a literatúra Etická výchova Telesná a športová výchova D
Streda
 
 
    Anglický jazyk A Anglický jazyk B Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk B Geografia Anglický jazyk A Telesná a športová výchova CH
Štvrtok
  Kreatívne písanie B Technicka A Informatika A Informatika B
 
    Matematika Geografia Výtvarná výchova Slovenský jazyk a literatúra      
Piatok
 
 

6.A

Dni         HODINA      
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Biológia Slovenský jazyk a literatúra Matematika Fyzika Fyzika Telesná a športová výchova D  
Pondelok
 
 
    Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Geografia Matematika Anglický jazyk B Telesná a športová výchova CH  
Utorok
  Informatika A
 
    Matematika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk B Anglický jazyk A Hudobná výchova Etická výchova Telesná a športová výchova D
Streda
  Kreatívne písanie A Informatika B Náboženská výchova
 
    Matematika Geografia Anglický jazyk B Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A Dejepis Telesná a športová výchova CH
Štvrtok
  Technika A Kreatívne písanie B
 
    Anglický jazyk A Občianska náuka Slovenský jazyk a literatúra Biológia Environmentálna výchova    
Piatok
  Technika B 
 

7.A

Dni         HODINA      
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Výtvarná výchova Hudobná výchova Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova CH Anglický jazyk A  
Pondelok
  Nemecký jazyk B
 
    Anglický jazyk A Geografia Matematika Občianska náuka Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk B Telesná a športová výchova CH
Utorok
  Technika B Kreatívne písanie A
 
    Anglický jazyk A Dejepis Biológia Biológia Matematika Anglický jazyk B  
Streda
  Kreatívne písanie B Informatika A
 
  Náboženská výchova Geografia Slovenský jazyk a literatúra Matematika Nemecký jazyk B Fyzika Telesná a športová výchova D  
Štvrtok
  Etická výchova Technika A
 
    Slovenský jazyk a literatúra Chémia Chémia Anglický jazyk A Anglický jazyk B Telesná a športová výchova D  
Piatok
  Informatika B Nemecký jazyk A
 

8.A

Dni         HODINA      
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Hudobná výchova Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Dejepis Nemecký jazyk Biológia Telesná a športová výchova D
Pondelok
 
 
    Fyzika Matematika Slovenský jazyk a literatúra Kreatívne písanie B Anglický jazyk Anglický jazyk Telesná a športová výchova CH
Utorok
  Technika A
 
    Fyzika Matematika Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk Občianska náuka Telesná a športová výchova CH  
Streda
 
 
  Etická výchova Chémia Chémia Slovenský jazyk a literatúra Geografia Matematika Anglický jazyk  
Štvrtok
 
 
    Slovenský jazyk a literatúra Informatika Matematika Náboženská výchova Kreatívne písanie A Telesná a športová výchova D  
Piatok
  Technika B
 

9.A

Dni         HODINA      
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Kreatívne písanie A Biológia Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk Matematika   Telesná a športová výchova D
Pondelok
  Technika B
 
    Matematika Slovenský jazyk a literatúra Chémia Anglický jazyk Geografia Dejepis Telesná a športová výchova CH
Utorok
 
 
    Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk  Matematika Dejepis Fyzika Telesná a športová výchova CH  
Streda
  Náboženská výchova
 
  Etická výchova Slovenský jazyk a literatúra Matematika Geografia Anglický jazyk Anglický jazyk Občianská náuka  
Štvrtok
 
 
    Matematika Výtvarná výchova Kreatívne písanie B Slovenský jazyk a literatúra Informatika Telesná a športová výchova D  
Piatok
  Technika A Osobné financie
 

Posledná úprava ( Sobota, 18 September 2021 16:49 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri