Základná škola Jakubov

KRÚŽKY - záujmové útvary v šk. roku 2021/2022 PDF Tlačiť E-mail

 
  2021 / 2022 - z dôvodu COVID 19 je činnosť krúžkov pozastavená do

 
 alt Mediálny krúžok- tvorba šk.časopisu Áčko a šk. rozhlas  je určený  žiakom 2. stupňa, ktorí majú chuť samostatne a tvorivo pracovať. Výsledkom našej práce je päť čísel časopisu Áčko do roka a niekoľko rozhlasových relácií. Žiaci si  v krúžku rozvíjajú tvorivé, štylistické a čitateľské zručnosti. Učia sa efektívne pracovať s PC, internetom a textovým editorom (MS Word). Žiaci informácie aktívne získavajú, spracúvajú a pripravujú ich na publikáciu. Hlavným pilierom nášho časopisu sú literárne a výtv. práce žiakov. V šk. rozhlase vychovávame budúcich moderátorov a hovorcov. V redakcii nám vyrastajú úspešní redaktori a spisovatelia. Okrem kreatívcov sú medzi nami aj šikovní technickí pracovníci – tlačiari a viazači. Nezaobišli by sme sa ani bez manažérov,obchodných zástupcov a distribútorov, ktorí zabezpečujú, aby sa časopis dostal tam, kam má - k vám.
Krúžok vedie: Mgr. Andrea Vonšáková
Na krúžok potrebuješ: nápady, fantáziu, tvorivosť a pero


altV krúžku programovania, Lego krúžok sa naučíme používať rôzne vývojové prostredie...
Krúžok vedie: Mgr. Róbert Szekula
Na krúžok potrebuješ: zápisník, pero
 

 
alt  Stolnotenisový krúžok  krúžkom pre žiakov 1.aj 2.stupňa. Na to, aby mohol fungovať, sa nám podarilo v rámci projektu, získať stoly a potreby na stolný tenis. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete. Deti sa na krúžku naučia zvládnuť správne držanie rakety, nácvik pohybu za stolom, žonglovanie s loptičkou s raketou a bez nej, nácvik podaní a ich príjem, ovládanie hry a pravidiel. Hra stolného tenisu posilňuje hlavne dolné končatiny a zvyšuje všeobecné i špecifické, pohybové, kondičné a koordinačné schopnosti žiakov.
Krúžok vedie:
Na krúžok potrebuješ: športové oblečenie
Deň stolnotenisového krúžku: pondelok, utorok


 


alt  Krúžok Mažoretky pracuje na našej škole už niekoľko rokov. Je určený pre dievčatá 1.-4. triedy.  Tréning malých mažoretiek spočíva v nácviku tanečných a pochodových prvkov na moderné rytmické skladby. Nácvik zostavy rozvíja u dievčat rytmické a pohybové schopnosti  a sústredenie. Dievčatá pod vedením vedúcej krúžku nacvičujú choreografie po častiach s pomocou červenobielych trasielok,  ktoré sa odborne nazývajú pom-pony. Pravidelne s veľkým úspechom predvádzajú svoje choreografie na všetkých školských a  obecných akciách. Mažoretky odkazujú: veľmi sa tešíme na tréning i vystúpenie, lebo si môžeme zatancovať a vyšantiť sa.
Krúžok vedie: Mgr. Ivana Kalná
Na krúžok / na vystúpenie potrebuješ: biele tričko ,biele pančuchy a biele prezúvky.  Matematika T9 je vzdelávací krúžok pre žiakov 9.ročníka. Je zameraný na opakovanie a prehlbovanie učiva z matematiky a pripravuje žiakovna každoročné Testovanie 9. Žiaci na krúžku pracujú s testami rôznej náročnosti. Práca v krúžku nie je zameraná iba na  typické školské úlohy, ktoré overujú  len rozsah zapamätaných vedomosti. Zameriava sa aj na vyššie poznávacie schopnosti žiakov a  vo väčšej miere na čítanie s porozumeníma matematické myslenie.
Krúžok vedie: Mgr. Róbert Szekula
Na krúžok potrebuješ: písacie a rysovacie pomôcky, kalkulačku.

altSlovenčina T9 je vzdelávací krúžok pre žiakov 9.ročníka. Je zameraný na opakovanie a prehlbovanie učiva zo slovenského jazyka a pripravuje žiakov na každoročné Testovanie 9. Orientuje sa na overovanie čitateľských kompetencií –prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých a nesúvislých textov, schopnosť argumentovať. Pri práci sa teda žiaci zameriavajú na úlohy, pri riešení ktorých majú  preukázať schopnosť porozumieť, aplikovať a analyzovať  faktické, konceptuálne a procedurálne poznatky.
Krúžok vedie: Mgr. Andrea Vonšáková
Na krúžok potrebuješ: rôzne pomôcky a materiály podľa pokynov vedúcej krúžku.
alt  PC popoludnia sú určené pre žiakov 2.stupňa. Umožňujú žiakom prístup k informáciam v poobedňajších hodinách v týždni. Žiaci môžu v čase od 13.30 hod. do 15.00 hod. využívať učebňu IKT k samostatnej tvorivej práci na PC v rôznych programoch a aplikáciach pre vytváranie domácich úloh vo forme prezentácií, referátov, spracovania obrázkov a fotografií k jednotlivým vyučovacím predmetom. Žiaci využívajú pripojenie k internetu ( s obmedzením a filtrom nežiadúcich stránok) a k ostatnej IKT technike. Cieľom je viesť žiakov k samostatnej práci, schopnosti vyhľadávať, triediť a používať informácie, rozširovať ich schopnosť poznatky aplikovať, či objavovať stratégie riešenia problémov.
Vstup do PC učebne osobne nahlasujte u zástupkyni školy.
Pri práci v PC učebni dodržiavajte pravidlá učebne- visia na dverách učebne. Je žiakovou povinnosťou oznámiť svojim rodičom, že sa zdrží v učebni v poobedňajších hodinách.
Dni PC:  od13.30-15.00- momentálne v obmedzenom režime COVID_19

Aktivity v IKT učebni:

pondelok
voľný prístup po prihlásení.podmienené kvalitnou prácou na vyučovaní
utorok voľný prístup po prihlásení.podmienené kvalitnou prácou na vyučovaní
streda voľný prístup po prihlásení.podmienené kvalitnou prácou na vyučovaní
štvrtok voľný prístup po prihlásení.podmienené kvalitnou prácou na vyučovaní
piatok voľný prístup po prihlásení.podmienené kvalitnou prácou na vyučovaní


altFutbal.  Cieľom krúžku je okrem  zvýšenia fyzickej zdatnosti, vytrvalosti, dôslednosti a zodpovednosti u žiakov 1. a 2. stupňa  hlavne  potreba naučiť sa hrať futbal s rozumom a poriadne.
Na krúžok potrebuješ: bezpečnú športovú obuv a športové oblečenie
Deň futbalového krúžku: info TJ Záhoran Jakubov na www.jakubov.sk


Posledná úprava ( Piatok, 08 Október 2021 14:44 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri