UKONČENIE PROJEKTU „00011011“ Tlačiť
altUkončenie projektu  „00011011“ v grantovom programe: e-školy pre budúcnosť vyhlásenom Nadáciou Orange. V rámci nášho projektu „00011011“ šiestaci vlastných robotov stavali a programovali priamo na hodinách informatiky. Aktivity nášho projektu sme vypracovali aj pre Základnú školu v Lábe a Základnú školu v Záhorskej Vsi, ktoré sme do projektu zapojili formou workshopu priamo v našej škole. Na interaktívnom workshope naši žiaci, žiakom z týchto škôl, predviedli svoje zručnosti v programovaní legorobotov. Našim projektom sme umožnili ZŠ v Lábe a ZŠ v Záhorskej Vsi získať stavebnice LEGO programovateľných robotov a sprostredkovali sme im workshop v programovaní, s vedcom z ústavu informatiky zo Slovenskej akadémie vied Ing. Jánom Zelenkom PhD., s ktorým na projekte úspešne spolupracujeme.