PROJEKT Tlačiť

altWORKSHOPY v projekte SPOLOČNE PRE e-BEZPEČIE

Vo workshopoch  s názvom: Zastav kyberšikanu,  vrámci Projektu Spoločne pre e-bezpečie, sme so žiakmi 7. a 8. ročníka vytvorili základné a praktické pravidlá ako aj konkrétne "reakcie" na ochranu pred kyberšikanou.
 Každý siedmak a ôsmak vytvoril odkaz pre fiktívneho priateľa, ktorý je kyberšikanovaný, prípadne odkaz pre agresora. Všetky vyrobené odkazy a rady sme vyvesili po celej budove školy.
Viac o projkte na:http://www.zsjakubov.sk/projekty/209-2014-2015

stop_kybersikan...
stop_kybersikane 1 stop_kybersikane 1
stop_kybersikan...
stop_kybersikane2 1 stop_kybersikane2 1
stop_kybersikan...
stop_kybersikane2 2 stop_kybersikane2 2
stop_kybersikan...
stop_kybersikane2 3 stop_kybersikane2 3
stop_kybersikan...
stop_kybersikane2 4 stop_kybersikane2 4
stop_kybersikan...
stop_kybersikane2 5 stop_kybersikane2 5
stop_kybersikan...
stop_kybersikane2 6 stop_kybersikane2 6
stop_kybersikan...
stop_kybersikane2 7 stop_kybersikane2 7
stop_kybersikan...
stop_kybersikane2 8 stop_kybersikane2 8
stop_kybersikan...
stop_kybersikane2 9 stop_kybersikane2 9
stop_kybersikan...
stop_kybersikane 2 stop_kybersikane 2
stop_kybersikan...
stop_kybersikane 3 stop_kybersikane 3
stop_kybersikan...
stop_kybersikane 4 stop_kybersikane 4
stop_kybersikan...
stop_kybersikane 5 stop_kybersikane 5
stop_kybersikan...
stop_kybersikane 7 stop_kybersikane 7
stop_kybersikan...
stop_kybersikane 11 stop_kybersikane 11
stop_kybersikan...
stop_kybersikane 12 stop_kybersikane 12
stop_kybersikan...
stop_kybersikane 13 stop_kybersikane 13
stop_kybersikan...
stop_kybersikane 14 stop_kybersikane 14