Čítanie v marci Tlačiť
altMAREC =mesiac knihy. Naše decká z ŠKD čítali a kreslili v knižnici...

Čítať v knižnici nie je nuda. Zvlášť, keď po prečítaní rozprávky môžeme využiť svoju fantáziu a príbegh nakresliť. 
Ako sa nám  čítalo? Posúďte sami smiley
mesiac_knihy_v_...
mesiac_knihy_v_skd 3 mesiac_knihy_v_skd 3
mesiac_knihy_v_...
mesiac_knihy_v_skd 4 mesiac_knihy_v_skd 4
mesiac_knihy_v_...
mesiac_knihy_v_skd 5 mesiac_knihy_v_skd 5
mesiac_knihy_v_...
mesiac_knihy_v_skd 6 mesiac_knihy_v_skd 6