Celoškolský projekt Tlačiť
altProjekt  SPOLOČNE pre e-BEZPEČIE  pokračuje

Projekt realizujeme na základe grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2014/2015 vyhláseného Nadáciou Orange a nadáciouCentra pre filantropiu
Projekt je zameraný na vzdelávanie v téme bezpečného používania komunikačných technológií.

Základná škola prostredníctvom projektu vytvára podmienky na aktívne učenie sa žiakov na vyučovaní za pomoci interaktívnych hier, zážitkových techník a diskusných skupín. Žiaci sa budú mať možnosť učiť to, čo ich zaujíma a získajú zručnosti, ako sa chrániť pred rizikami internetu. Žiaci si predovšetkým osvoja pravidlá bezpečného surfovania, ochrany súkromia a používania mobilu. Naučia sa vidieť virtuálne priateľstvo aj inými očami a získajú poznatky o kyberšikane.
kybersikana_wor...
kybersikana_workshopy 4 kybersikana_workshopy 4
kybersikana_wor...
kybersikana_workshopy 10 kybersikana_workshopy 10
kybersikana_wor...
kybersikana_workshopy 13 kybersikana_workshopy 13