Základná škola Jakubov

Letná škola PDF Tlačiť E-mail
altPočas dvoch augustových týždňov (od 16.8 do 27.8) prebiehala v našej škole Letná škola 2021.  V spolupráci s lektormi z FMFI UK (p.Petrovič) a UI SAV (p.Zelenka) sme so žiakmi merali teplotu rôznych povrchov na slnku aj v tieni, spoznávali rastliny v okolí školy a v lese a učili sa programovať LEGO robotom nielen základné pohyby, ale aj sme ich upravovali na demonštráciu rôznych fyzikálnych javov a pojmov preberaných v 4.ročníku v prírodovede a v 8.ročníku vo fyzike – páka, naklonená rovina, odstredivá sila, tlak, kladkostroj, zotrvačnosť, ťažisko. Letná škola 2021 bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a SK-NIC v rámci projektu IT škola 21.storočia.
letn kola 21 1
letn kola 21 1 letn kola 21 1
letn kola 21 2
letn kola 21 2 letn kola 21 2
letn kola 21 3
letn kola 21 3 letn kola 21 3
letn kola 21 4
letn kola 21 4 letn kola 21 4
letn kola 21 5
letn kola 21 5 letn kola 21 5
letn kola 21 6
letn kola 21 6 letn kola 21 6
letn kola 21 7
letn kola 21 7 letn kola 21 7
letn kola 21 8
letn kola 21 8 letn kola 21 8
letn kola 21 9
letn kola 21 9 letn kola 21 9
letn kola 21 10
letn kola 21 10 letn kola 21 10
letn kola 21 11
letn kola 21 11 letn kola 21 11
letn kola 21 12
letn kola 21 12 letn kola 21 12
letn kola 21 13
letn kola 21 13 letn kola 21 13
letn kola 21 17
letn kola 21 17 letn kola 21 17
letn kola 21 18
letn kola 21 18 letn kola 21 18
letn kola 21 19
letn kola 21 19 letn kola 21 19
letn kola 21 20
letn kola 21 20 letn kola 21 20
letn kola 21 21
letn kola 21 21 letn kola 21 21
letn kola 21 22
letn kola 21 22 letn kola 21 22
letn kola 21 23
letn kola 21 23 letn kola 21 23
letn kola 21 24
letn kola 21 24 letn kola 21 24
letn kola 21 25
letn kola 21 25 letn kola 21 25
letn kola 21 26
letn kola 21 26 letn kola 21 26
letn kola 21 27
letn kola 21 27 letn kola 21 27
letn kola 21 28
letn kola 21 28 letn kola 21 28
letn kola 21 29
letn kola 21 29 letn kola 21 29
letn kola 21 30
letn kola 21 30 letn kola 21 30
letn kola 21 31
letn kola 21 31 letn kola 21 31
letn kola 21 33
letn kola 21 33 letn kola 21 33
letn kola 21 34
letn kola 21 34 letn kola 21 34
letn kola 21 35
letn kola 21 35 letn kola 21 35
letn kola 21 36
letn kola 21 36 letn kola 21 36
letn kola 21 37
letn kola 21 37 letn kola 21 37
letn kola 21 38
letn kola 21 38 letn kola 21 38
letn kola 21 39
letn kola 21 39 letn kola 21 39
letn kola 21 40
letn kola 21 40 letn kola 21 40
letn kola 21 41
letn kola 21 41 letn kola 21 41
letn kola 21 42
letn kola 21 42 letn kola 21 42
letn kola 21 43
letn kola 21 43 letn kola 21 43
letn kola 21 44
letn kola 21 44 letn kola 21 44
letn kola 21 46
letn kola 21 46 letn kola 21 46
letn kola 21 47
letn kola 21 47 letn kola 21 47
letn kola 21 50
letn kola 21 50 letn kola 21 50
letn kola 21 51
letn kola 21 51 letn kola 21 51
letn kola 21 52
letn kola 21 52 letn kola 21 52
letn kola 21 54
letn kola 21 54 letn kola 21 54
letn kola 21 55
letn kola 21 55 letn kola 21 55
letn kola 21 57
letn kola 21 57 letn kola 21 57
letn kola 21 58
letn kola 21 58 letn kola 21 58
letn kola 21 59
letn kola 21 59 letn kola 21 59
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri