Základná škola Jakubov

ZÁPIS do 1. ROČNÍKA na školský rok 2021/2022 PDF Tlačiť E-mail
altZápis žiakov do prvého ročníka 
na školský rok 2021/2022 sa bude konať 13.4.2021 ( utorok)
v čase od 14.00 – 18.00 hodiny v areáli ZŠ Jakubov
Zapísané musia byť všetky deti narodené v termíne od 1.9.2014 do 31.8. 2015 t.z. aj deti, ktorých rodičia žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky.
Príchod ZZ/rodičov na zápis bude po abecedných skupinách podľa priezviska dieťaťa:
14:00-15:00 hod - A-CH
15:00-16:00 hod – K
16:00-17:00 hod -  M-R
17:00-18:00 hod – S-Ž

Z dôvodu epidemiologickej situácie ZZ/rodičia prídu na zápis bez detí, musia mať respirátor alebo iné prekrytie tváre - sledujte epidemiologickú situáciu a Nariadenia hlavného hygienika SR.

Zákonní zástupcovia, rodičia si prinesú:
  1. Originál rodný list dieťaťa alebo originál Potvrdenie o narodení dieťaťa
  2. Občiansky preukaz ZZ/rodiča
  3. Prefotenú kartičku poistenca -dieťaťa
  4. Potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa len ak dieťa nemá trvalý pobyt v obci Jakubov
+ vyplnené školské interné dokumenty:
  1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1.roč. ZŠ na šk.rok 2021/22 alebo Žiadosť o odklad PŠD + odporučenie poradne alebo pediatra
  2. Dotazník dieťaťa + prílohy- napr. zdravotná alebo špeciálno- pedagogická dokumentácia, Rozhodnutie súdu...
  3. Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do ŠKD
  4. Súhlas s používaním osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z.z.
  5. Prehlásenie ZZ k online vzdelávaniu
  6. Súhlas ZZ s poplatkom 50 € na zakúpenie učebných pomôcok pre žiaka na celý školský rok
ZZ detí, ktoré navštevujú Materskú školu v Jakubove dostanú interné školské dokumenty v MŠ. Pokiaľ ste uvedené školské interné dokumenty k zápisu nedostali v Materskej škole Jakubov, alebo mailom, je možné dokumentáciu vyplniť aj priamo pri zápise.
Posledná úprava ( Utorok, 06 Apríl 2021 14:12 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri