Základná škola Jakubov

COVID_19 od 15.10. 2020 PDF Tlačiť E-mail
altPostup pre rodičov a školu
podľa Opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou Covid_19

Platné: od 30.9. 2020

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka:
1.       Zákonní zástupcovia kontaktujú lekára, RÚVZ a školu
2.       Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie až do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár),
3.       alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom,
4.       výučba na škole prebieha štandardným spôsobom.
 
Ak je podozrivý žiak podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
·negatívny,
1.       zákonný zástupca informuje školu,
2.       výučba pokračuje v štandardnom spôsobe.
3.       Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
·pozitívny,
1.       zákonný zástupca informuje školu.
2.       Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár.
3.       Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.
·V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu,
1.       podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
2.       Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ
Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy.
1.       Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou)
2.       Škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
Posledná úprava ( Piatok, 23 Júl 2021 10:23 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri