Základná škola Jakubov

2020 JÚL - LETNÝ KLUBOVÝ TÁBOR - 16. ročník PDF Tlačiť E-mail
altTohtoročný denný letný klubový tábor sme organizovali pod názvom Pirátsky tábor. Táborníci hľadali poklad, pozorovali prírodu, plnili rôzne úlohy, prekonávali športové prekážky a riešili hlavolamy a projektové aktivity.

Aj napriek korona kríze sa nám podarilo cez prázdniny zrealizovať 16. ročník  letného denného tábora pre deti ZŠ Jakubov.  Letný tábor sa konal od 6.07. – 10.07. 2020 v čase od 9 -16.00 hod s počtom detí 35. Výlety sme tento rok nemohli ako každoročne realizovať kvôli COVID19.  Aj tak sme strávili krásnych päť dní v dennom tábore v priestoroch školy. Tábor sa niesol v znamení pirátov - ,,Pirátsky tábor“
Táborníci  zložili pirátsky sľub a boli pokrstení morskou vodou, a tým sa z nich stali naozajstní piráti s vlastným menom. Vymaľovali si tričká, zhotovili čiapky, šable, namaľovali kamene s erbom pirátov. Zhotovili pirátsku loď s vlastnou vlajkou a pirátskym názvom, ktorou sa plavili po mape, po rôznych ostrovoch až k ostrovu pokladov. Skúmali ostrovy na pirátskej mape, zmapovali tajomný ostrov, hľadali prírodniny, pomocou ktorých rozlúštili šifru, aby sa posunuli ďalej. Na ďalšom ostrove  si našli odkaz vo fľaši, triedili odpad, ktorý patrí alebo nepatrí do prírody.  Potom piráti hľadali poklad, pozorovali prírodu, riešili hlavolamy, šifry, prekonávali športové prekážky, plnili rôzne úlohy a projektové aktivity, s ktorými sa príjemne zabavili.  A na záver nechýbala ani skvelá opekačka, pri ktorej sa deti do sýtosti vyšantili.
Veľké ďakujeme patrí sponzorom: pani N. Strnovej a manželom Gabrišovým -  Mäsiarstvo Jakubov.
Dovidenia o rok: „Piráti“ zo ZŠ Jakubov a pedagógovia – Mgr. Diana Ševcovová, Daniela Bukovská a Michela Jung.
Spomínajte s nami :)
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 1 2020_letny_tabor 1
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 2 2020_letny_tabor 2
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 3 2020_letny_tabor 3
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 4 2020_letny_tabor 4
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 5 2020_letny_tabor 5
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 6 2020_letny_tabor 6
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 7 2020_letny_tabor 7
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 8 2020_letny_tabor 8
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 9 2020_letny_tabor 9
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 10 2020_letny_tabor 10
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 11 2020_letny_tabor 11
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 12 2020_letny_tabor 12
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 13 2020_letny_tabor 13
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 14 2020_letny_tabor 14
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 15 2020_letny_tabor 15
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 16 2020_letny_tabor 16
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 17 2020_letny_tabor 17
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 18 2020_letny_tabor 18
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 19 2020_letny_tabor 19
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 20 2020_letny_tabor 20
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 21 2020_letny_tabor 21
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 22 2020_letny_tabor 22
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 23 2020_letny_tabor 23
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 24 2020_letny_tabor 24
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 25 2020_letny_tabor 25
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 26 2020_letny_tabor 26
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 27 2020_letny_tabor 27
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 28 2020_letny_tabor 28
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 29 2020_letny_tabor 29
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 30 2020_letny_tabor 30
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 31 2020_letny_tabor 31
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 32 2020_letny_tabor 32
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 33 2020_letny_tabor 33
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 34 2020_letny_tabor 34
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 35 2020_letny_tabor 35
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 36 2020_letny_tabor 36
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 37 2020_letny_tabor 37
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 38 2020_letny_tabor 38
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 39 2020_letny_tabor 39
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 40 2020_letny_tabor 40
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 41 2020_letny_tabor 41
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 42 2020_letny_tabor 42
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 43 2020_letny_tabor 43
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 44 2020_letny_tabor 44
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 45 2020_letny_tabor 45
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 46 2020_letny_tabor 46
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 47 2020_letny_tabor 47
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 48 2020_letny_tabor 48
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 49 2020_letny_tabor 49
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 50 2020_letny_tabor 50
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 51 2020_letny_tabor 51
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 52 2020_letny_tabor 52
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 53 2020_letny_tabor 53
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 54 2020_letny_tabor 54
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 55 2020_letny_tabor 55
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 56 2020_letny_tabor 56
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 57 2020_letny_tabor 57
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 58 2020_letny_tabor 58
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 59 2020_letny_tabor 59
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 60 2020_letny_tabor 60
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 61 2020_letny_tabor 61
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 62 2020_letny_tabor 62
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 63 2020_letny_tabor 63
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 64 2020_letny_tabor 64
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 65 2020_letny_tabor 65
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 66 2020_letny_tabor 66
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 67 2020_letny_tabor 67
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 68 2020_letny_tabor 68
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 69 2020_letny_tabor 69
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 70 2020_letny_tabor 70
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 71 2020_letny_tabor 71
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 72 2020_letny_tabor 72
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 73 2020_letny_tabor 73
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 74 2020_letny_tabor 74
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 75 2020_letny_tabor 75
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 76 2020_letny_tabor 76
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 77 2020_letny_tabor 77
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 78 2020_letny_tabor 78
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 79 2020_letny_tabor 79
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 80 2020_letny_tabor 80
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 81 2020_letny_tabor 81
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 82 2020_letny_tabor 82
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 84 2020_letny_tabor 84
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 85 2020_letny_tabor 85
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 86 2020_letny_tabor 86
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 87 2020_letny_tabor 87
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 88 2020_letny_tabor 88
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 89 2020_letny_tabor 89
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 90 2020_letny_tabor 90
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 91 2020_letny_tabor 91
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 92 2020_letny_tabor 92
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 93 2020_letny_tabor 93
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 94 2020_letny_tabor 94
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 95 2020_letny_tabor 95
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 96 2020_letny_tabor 96
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 97 2020_letny_tabor 97
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 98 2020_letny_tabor 98
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 99 2020_letny_tabor 99
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 100 2020_letny_tabor 100
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 101 2020_letny_tabor 101
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 102 2020_letny_tabor 102
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 103 2020_letny_tabor 103
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 104 2020_letny_tabor 104
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 105 2020_letny_tabor 105
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 106 2020_letny_tabor 106
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 107 2020_letny_tabor 107
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 108 2020_letny_tabor 108
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 109 2020_letny_tabor 109
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 110 2020_letny_tabor 110
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 111 2020_letny_tabor 111
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 112 2020_letny_tabor 112
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 113 2020_letny_tabor 113
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 114 2020_letny_tabor 114
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 115 2020_letny_tabor 115
2020_letny_tabo...
2020_letny_tabor 116 2020_letny_tabor 116
Posledná úprava ( Štvrtok, 27 August 2020 18:40 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri