PROJEKT podporila Nadácia ČSOB Tlačiť
altBoli sme úspešní v projekte, ktorý finančne podporila Nadácia ČSOB

Názov projektu: Fotografia- médium detí z Generácie Z.

ZŠ Jakubov bude cez projekt vzdelávať žiakov inovatívne tak, že  žiakom 7.ročníka poskytne inovatívne hodiny Informatiky cez zážitkové vzdelávanie a workshopy o fotografiách a fotografickej a grafickej tvorbe vo virtuálnom aj skutočnom svete...


CIELE projektu:
Projekt cez inovatívne vyučovanie  zvýši u žiakov úroveň zručností:soft skills, kritického myslenia, sebahodnotenia, sebaprezentácie, bezpečného uverejňovania mediálnych obsahov vo virtuálnom prostredí.
Projekt bude ukončený večernou vernisážou žiackej fotografickej výstavy
s názvom„ Jakubov známy-neznámy “ Žiaci odprezentujú vlastné fotografie pred pozvanými  spolužiakmi, rodičmi a ostatnou verejnosťou. Odborným garantom vernisáže výstavy bude dokumentárny fotograf Andrej Lojan.
FORMA:
-           zážitkové vzdelávanie o fotografii a zvyšovanie úrovne zručností pri fotografovaní a grafickej tvorbe,
-          vzdelávanie obezpečnom fotografovaní a zverejňovaní fotiek vo virtuálnom svete a to prostredníctvom workshopov pod vedením odborného lektora a osobnosti slovenskej dokumentárnej fotografie Andreja Lojana, víťaza Slovak Press Photo 2013,
-          vzdelávanie v teréne,kde budú žiaci fotografovať ľudí, život a zaujímavosti v obci Jakubov,
-          vzdelávanie v prostredí sw Lightroom- žiaci zvládnu vyšší level úpravy fotky
Čo škola získa v projekte:
Na inovatívne vyučovanie v prostredí sw Lightroom potrebujú žiaci aj lektor výkonné PC.
Škola vlastníIKT počítačovú učebňu s 18 počítačmi pre každého žiaka (získané cez granty).
PC  sú technicky aj vekovo zastarané -6 PC dosahuje vek osem a viac rokov.
Zastarané počítačevýrazne znižujú úroveň vzdelávania a tempo vyučovacích hodín.
 
Prostredníctvom grantu  škola
-          zakúpi 5 PC (+náš partner Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov o.z.  nás podporí finančnou dotáciou 500,- € na nákup jedného PC)
-          získa prostriedky na organizáciu Vernisáže žiackej foto výstavy
-          získa prostriedky na symbolickú odmenu pre lektora workshopov dokumentárneho fotografa A. Lojana

UDRŽATEĽNOSŤ:
PC získané v projektedlhodobo zvýšia stupeň digitalizácie školy, budúdlhodobo 8-10 rokov:
využívané v projekte s výstavou,ktorú chceme každoročne opakovať s ďalšími ročníkmi žiakov.

-          PC budú dlhodobo využívané v hlavnom vyučovacom čase:
o   na výučbu Informatiky pre všetkých žiakov 3. až 9. ročníka pod vedením odborného učiteľa Informatiky,
o   na výučbu Informatiky pre dievčatá 4.ročníka v spolupráci s nadáciou Aj ty v IT zameranú na posilnenie účastí dievčat a žien v IT sektore.
o    na výučbu Cudzích jazykov, ako jazykové laboratórium pre žiakov 2.-9.ročníka.
o    na výučbu predmetu Osobné financie a Mediálna výchova, pre žiakov 2.stupňa.

-          PC budú dlhodobo využívané na poobedňajšie aktivity a krúžky-
o    na mediálnom krúžku žiaci pripravujú školský časopis Áčko(funguje 10 rokov),
o   programátorský krúžok pre žiakov 3.-9.roč. (funguje 5 rokov),
o   vzdelávanie členov žiackeho programátorského FLL tímu Jakubovskí roboti, pod vedením učiteľa Informatiky a konzultanta z Ústavu informatiky SAV v Bratislave.

-          PC budú dlhodobo využívané počas letných prázdnin-už využívame
o   na neformálne vzdelávanie pedagógov z iných škôl, ktorí chcú viesť krúžky programovania na školách na Záhorí,
o   pre klientov denného tábora, ktorý škola organizuje už 15 rokov.
Posledná úprava ( Nedeľa, 15 November 2020 15:07 )