Základná škola Jakubov

SMART WALL PAINT tabule na našej škole PDF Tlačiť E-mail
Počas letných prázdnin sa naša škola opäť zmodernizovala. Pridala sa k trom školám na Slovensku, ktoré ako prvé umiestnili do svojich tried kreatívne tabule Smart Wall Paint.  V našej škole pribudli chytré tabule do 1. a 2. triedy. Smart Wall Paint je vlastne jedinečný náter s vlastnosťami ako majú biele „whiteboard“ tabule. Jednoducho povedané, píšeme fixami na stenu smiley . Smart Wall Paint je skvelá pre deti aj učiteľov hlavne kvôli veľkému priestoru, ktorý vytvára interaktívne a kreatívne prostredie a okrem toho  je to jednoducho zábava. Smart Wall Paint pomáha učiteľom aj žiakom v procese učenia sa, využíva nový prístup vo vzdelávaní a tvorivosti v školách a rozširuje možnosti spolupráce učiteľov a žiakov. Naša základná škola sa týmto stala školou bez kried, pretože v rámci dlhodobého projektu „ZŠ Jakubov – zdravá škola“ sme z tried odstránili písanie na kriedové tabule, ktoré sme nahradili keramickými tabuľami, alebo Smart Wall Paint- chytrými tabuľami. S obidvoma druhmi tabúľ úplne odpadne prašnosť z kried a následné nebezpečenstvo vzniku alergií u detí, pretože sa na ne píše stierateľnými fixami. Tabuľový náter na stenu je ekologicky nezávadný, ľahko sa čistí handričkou, neobsahuje prchavé organické látky a preto je vhodný do tried, kde deti trávia 5-6 hodín denne.V budúcnosti plánujeme do týchto tried pridať ďalšie interaktívne projektory a využiť tak dostatok veľkého priestoru na písanie buď okolo alebo do premietaného obrazu. Chytré tabule si naši prváci a druháci obľúbili aj z dôvodu, že sme stenu namaľovali už 30 cm od podlahy. Deti môžu písať a kresliť a nie sú pritom obmedzené svojou výškou.

smart wall pain...
smart wall paint 1 smart wall paint 1
smart wall pain...
smart wall paint 2 smart wall paint 2
smart wall pain...
smart wall paint 3 smart wall paint 3
smart wall pain...
smart wall paint 4 smart wall paint 4
smart wall pain...
smart wall paint 6 smart wall paint 6
smart wall pain...
smart wall paint 7 smart wall paint 7

 
Posledná úprava ( Pondelok, 06 Október 2014 11:40 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri