Základná škola Jakubov

PRIPRAVUJEME - realizujeme v marci PDF Tlačiť E-mail
  smiley  Začali sme s realizáciou projektu "Šetri, chráň a zvelaďuj" s finančnou podporou Nadácie Orange a CPF
  yes  Rozbehli sme súťaž spojenú so zvyšovaním čitateľskej gramotnosti: Marec- mesiac knihy
  yes  Zrealizovali sme Testovanie žiakov 9.ročníka 2014 (  - čakáme výsledky - info v sekcii Výchovný poradca- vľavo)
  yes  Zrealizovali sme náučnú exkurziu na Bratislavský hrad (- viď článok vyššie)
  yes Zrealizovali sme Deň dopravnej výchovy ( - viď článok vyššie)
  yes  Od marca do apríla bude škola žiť projektovým vyučovaním dvoch významných dní Deň Zeme a Deň vody
  yes  Zúčastnili sme sa okresnej olympiády z matematiky a okresného kola súťaže v prednese Zúbkove pramene

Viac o aktivitách:

  smiley   Projekt "Šetri, chráň a zvelaďuj" s finančnou podporou Nadácie Orange a CPF:
          Robíme prvé veľké spoločné aj svojpomocné úpravy vnútorného šk.dvora: úprava terénu, výsadba  trávnika a stromov

  smiley  Súťaž  Marec- mesiac knihy:
          Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci 2. stupňa.

  smiley   Testovanie žiakov 9.ročníka 2014 (Monitor 9)
          Testovanie prebehne: 12.3. 2014 od 8.00 hod. do 12.00 hodiny
          Testované predmety: Slovenský jazyk a literatúra, matematika

  smiley   Náučná exkurzia na Bratislavský hrad
            Exkurzia bude zameraná na
            -aktívne učenie prostredníctvom vlastnej skúsenosti
            -zvyšovanie historického národného povedomia u žiakov 2.stupňa
          V rámci exkurzie navštívime expozície BA hradu a múzeum zriadené na hrade
           Každý žiak sa pred skutočnou exkurziou zúčastnil tzv. interaktívnej exkurzie na BA hrade prostredníctvom pripravených pracovných listov a vlastnej tvorivej práce spojenej s vyhľadávaním informácií o histórií hradu cez webové a interaktívne webové stránky Bratislavského hradu

  smiley   Deň dopravnej výchovy
          Zážitkový učením v škole aj teréne deti budú získavať vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v
          rôznych dopravných situáciách
pre deti pripravujeme súťaže,  interaktívne prvky náuky o pohybe na dopravných komunikáciách a učenie prostredníctvom vlastnej skúsenosti

  smiley   Deň Zeme a Deň vody
Školský projekt Deň Zeme a vody realizujeme na našej škole pravidelne každý rok. Projekt bude bohatý na aktivity a informácie a fotodokumentáciu Vám budeme poskytovať pravidelne s uskutočnenými aktivitami

  smiley  Zúčastníme sa okresnej olympiády z matematiky a okresného kola súťaže v prednese Zúbkove pramene
Okresné kolá súťaží prebiehajú na školách v Malackách. O výsledkoch vás budeme priebežne informovať.
Posledná úprava ( Utorok, 06 Máj 2014 11:04 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri